Bina Otomasyonu Nedir?
         Bir büyük binada veya binalar grubunda bulunan mekanik ve elektriksel sistemler,
ısıtma, soğutma,  iklimlendirme aydınlatma, taşıma (asansör, yürüyen merdiven v.s),
yangın,alarm güvenlik kontrol ve benzeri alt sistemlerden oluşur. Söz konusu sistemlerin
birlikte ve çevre şartları ile uyum içinde çalıflmalarının binalardaki kullanıcılarının konforu
açısından önemi açıktır.Yine bu sistemler, kuruluş maliyeti olarak bina toplam maliyetinin
oldukça büyük bir kısmını kapsadığı gibi, işletme ve bakımlar da gerek enerji tüketimi ve
personel istihdamı gerekse yedek parça  maliyetleri açısından binadaki  bütün diğer
hizmetlerden daha fazla harcama gerektirmektedir.
        Bu nedenle bina sahibi ve yöneticileri tüm elektromekanik siste.mlerin daha etkin,
daha verimliçalışmasını sağlayacak bir kontrol yöntemi aramak zorunda kalmışlar ve
"Bina Otomasyonu" adın verdiğimiz sistem bu ihtiyacı karşılamak üzere ortaya çıkmıştır
Avantajları :

Kontrol Edilen Alanlarda Konfor Şartlarının Oluşturulması:

        Ortam sıcaklığı, nemi, ışık şiddeti, hava kalitesi, kullanım su sıcaklığının  ayarlanması.
Enerji Tasarrufu:
                           
      Su-hava sıcaklığının, ışık şiddetinin, açma-kapama zamanlarının otomatik ayarlanması,
gereksiz ısıtma-soğutma-aydınlatma yapılmaması, enerji sarfiyatının hesaplanması


Rutin İşlem Kontrolleri :
       
      Günlük, haftalık, saatlik cihaz açma-kapama programlarının oluşturulması , cihazların
sıralı çalıştırılmasıyla, eşit yıpranma sağlanması, arızada yedek cihaza geçme .

Koruyucu Bakım ve Sistem Sürekliliği :
       
     Elektromekanik sistemlerin sarf ve yedek parça ömürlerinin takibi, minimum yedek
parça stoklarının tutulması, arıza durumunda iş emirlerinin yazılması, sık arızalanan
sistemlerin tespiti .


Sistem Mimarisi:


Yetkili Sistem Çözüm Ortağı